הגישור - בעולם הביטוח

ינואר 2003

דפנה שגיב, עו"ד

 מחלוקות וסיכסוכים בנושאי הביטוח תופסים חלק נכבד בנוף המשפטי בארץ. חלק מסכסוכים אלו נפתר באמצעות מו"מ בין הצדדים ברם, חלק ניכר מוצא דרכו לבית המשפט.

 המחלוקת יכול שתהיה בין מבטח למבוטח, בין מבוטח לסוכן הביטוח בין המבטחים השונים בינם לבין עצמם, בין מבטחת לסוכן הביטוח או בין סוכני הביטוח בינם לבין עצמם.

סכסוכים, מחלוקות או תביעות אלו יכול שיהיו מסוגים שונים. למשל: הפרת הסכם בין סוכן ביטוח לחברת הביטוח על ידי אחד הצדדים, או סכסוך באשר לביצוע ההסכם או לפרושו כאשר הסוכן מפרשו בדרך אחרת מחברת הביטוח.

מחלוקת יכול שתתיחס לאי קיום תנאי הפוליסה, או הפרתם על ידי המבוטח או על ידי המבטח.

מחלוקת לגבי גובה השיפוי\הפיצוי בתביעות נזיקין במסגרת קיומה של חבות ביטוחית, או חבות המזיק.

יכול שמחלוקת תיסוב סביב פרשנות הפוליסה או תנאים לחלות הפוליסה כמו אי הימצאותם של מיגונים.

מחלוקת באשר לגובה העמלה המגיעה לסוכן, או גובה הפרמיה שעל המבוטח לשלם, הקף הכיסוי, גובה ההשתתפות העצמית ועוד כהנה וכהנה נושאים העשויים להיות שנויים במחלוקת בין הצדדים השותפים למעשה הביטוח.

 רובם של המחלוקות, והתביעות נפתרים בדרך של הידברות בין הצדדים, ניהול מו"מ ומציאת פתרון. ברם, חלק לא מבוטל מהסכסוכים מחייב התערבות גורם שלישי, כבית משפט, אשר יפסוק בנושא הסכסוך. הנטיה ההולכת וגוברת לפנות לבית המשפט כדרך לישוב סכסוכים יוצרת עומס אדיר על בתי המשפט הכורעים תחת נטל התביעות ובשל כך להתארכות תקופת ניהול התביעות. למעורבים בסכסוך נגרם בזבוז זמן יקר ועלויות כספיות מיותרות.

 אחת הדרכים החדשות לפתרון מחלוקות היא דרך הגישור. בתהליך הגישור נעזרים הצדדים, מרצונם החופשי, בגורם שלישי נייטרלי, כדי שזה יגשר ביניהם ויסייע בידם ליישב את הסכסוך בתהליך תקשורתי, יצירתי ובונה אמון. הפניה לגישור מהווה פיתרון אלטרנטיבי לשימוש בבוררות או בבית משפט.

 בארץ מעוגן הגישור בחקיקה ראשית ובתקנות והוא צובר תאוצה בעידוד ותמיכת נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק  הרואה בגישור "חשיבות לאומית חברתית" ולדעתו יש להחדיר את תרבות הגישור עוד בבתי הספר כדי להפסיק עם הגישה המלחמתית.

 הליך הגישור הינו וולונטרי   וההשתתפות בו היא פרי בחירה, הסכמה ורצון הצדדים. זהות המגשר אף היא נקבעת תוך הסכמה של הצדדים לסכסוך. בכל שלב משלבי הגישור יכול צד להחליט שהוא איננו מעונין להמשיך בהליך זה ולפרוש ממנו.

 הגישור הינו הליך זול לעומת דרכים אחרות לישוב סכסוכים מאחר והוא מצמצם במידה ניכרת את זמן ההתדיינות. מדובר במספר ישיבות מצומצם בהם לא נשמעים  עדים, אין צורך בכתבי טענות, בתצהירים ובסיכומים.  ניתן להגיע להליך הגישור לבד, עם עו"ד או עם כל  יועץ אחר בהתאם לרצון הצדדים המעורבים בסכסוך.

 הליך זה הינו סודי וכל המתנהל בו חסוי. במהלך הגישור לא נרשם פרוטוקול והצדדים מנועים מלהשתמש במידע שהגיע אליהם תוך כדי הגישור (ושאילולי הגישור לא היו יודעים עליו) לצורך ניהול התביעה המשפטית במידה ויבחרו להפסיק את הליך הגישור ולהפנות את המחלוקת שביניהם לבית המשפט. זאת ועוד, לא ניתן להזמין את המגשר להעיד בביהמ"ש על אשר נאמר במסגרת ההליך.

 המגשר  כשמו כן הוא מגשר בין הצדדים בתהליך בו הוא מקרבם אחד לשני ומביאם לידי הידברות, על מנת שיוכלו לנהל מו"מ ולמצוא את הפיתרון האולטימטיבי הטוב ביותר עבורם. הצדדים שותפים במציאת הפתרון והפתרון המתקבל הינו ביוזמתם ועל דעתם. שותפות הצדדים בפתרון יוצרת את מחויבותם לפיתרון.

 הגשת תביעה משפטית כמוה כקריאת תגר, בעוד שהליך הגישור מביא לקירוב בין הצדדים תוך בחינת האינטרסים והצרכים שלהם ובכך מאפשר את המשך היחסים העסקיים והאישיים בין הצדדים לאחר שההליך הגיע לסיומו.

 בתביעה המתנהלת בבוררות או בבית משפט איש מן הצדדים איננו יודע מה תהיה התוצאה. מה יפסוק הבורר או השופט. האם הוא יקבל את טענות התובע או את טענות הנתבעת. לאיזה עד יאמין השופט, איזה גירסה תתקבל על דעתו וכו'. שופט הדן בסכסוך מכיר רק את החומר שהובא בפניו והוא כבול וכפוף לסדר הדין ומנוע מלהכנס לעבי הקורה ולשורשו של הסכסוך האמיתי שבין הצדדים. פסק דין שניתן על ידי שופט, בדרך כלל, יש בו צד מנצח וצד מפסיד WIN- LOSE SITUATION .  המטרה בהליך הגישור להביא את הצדדים לפיתרון ההולם את צרכיהם ופתרון העונה על  האינטרסים של שני הצדדים בבחינת שני הצדדים זוכים  WIN- WIN SITUATION. .

 על המגשר להיות ניטרלי, הוגן, ובלתי תלוי במי מהצדדים. המגשר יכול לקיים פגישות משותפות בנוכחות הצדדים ויכול אף להפגש עם כל צד לחוד. יחוד ההליך הינו בפגישה הנפרדת המקנה למגשר ולצד המגושר את היכולת לגלות מהו האינטרס האמיתי שלו.  בפגישה הנפרדת ניתן להעלות אופציות לפתרון להעריכם ולבדוק את האלטרנטיבות הקיימות לכל צד באם הליך הגישור לא יצלח, וזאת מבלי שהצד לסכסוך יאלץ לחשוף מידע כלשהו שאין ברצונו לחשוף בפני הצד השני. הפגישות הנפרדות כמו כל ההליך הינן סודיות והמגשר איננו רשאי להעביר אינפורמציה שנמסרה לו בפגישה הנפרדת לצד השני ללא הסכמת הצד מוסר האינפורנציה.

 הגישור מנקודת מבט של חברת הביטוח:

 תפקיד אנשי מערכת התביעות בחברת הביטוח בבואם לסלק תביעה, ליישב את הקונפליקט  המתעורר בין האינטרסים הפנימיים והחיצוניים של חברת הביטוח. קונפליקטים פנימיים בין  אנשי החיתום, הסוכנים, אנשי התביעות. קונפליקטים חיצוניים בין המבוטח, סוכן הביטוח ולעיתים אף להתמודד עם מבטח המשנה. איש התביעות נתון ללחץ מתמיד מצד גורמים אלה ועליו  למצוא פתרון אשר יענה לצרכיהם והאינטרסים שלהם תוך כדי המשך מערכת היחסים בינהם.

 תפקיד הסופרויזר או החתם כרוכים במילוי האינטרסים והצרכים של גורמים רבים: מבוטח, סוכן, מבטח משנה, מדיניות חיתום של החברה וכו'.

 הגישור מנקודת מבט של סוכן הביטוח:

 סוכן הביטוח עומד בתווך בין חברת הביטוח לבין המבוטח. הוא אשר מיעץ למבוטח על הביטוח המתאים לו מצד אחד, ומחפש לו את הכיסוי הביטוחי המתאים אצל חברת הביטוח מן הצד השני. סוכן הביטוח מנהל מו"מ עם המבוטח באשר לצורך בביטוח, ומנהל מו"מ עם המבטחת באשר להקף הכיסוי הביטוחי ועלותו. בקרות מקרה הביטוח, בדרך כלל, מודיע המבוטח לסוכן על הארוע והסוכן הוא שמעביר, את טופס ההודעה על מקרה הביטוח לחברת הביטוח, מנהל עמה מו"מ לסילוק התביעה ומביא את שיק תגמולי הביטוח למבוטח. לאורך כל הדרך החל מרכישת המבוטח, עשית הביטוח, גבית הפרמיה ותשלום תגמולי הביטוח הסוכן מנהל מו"מ עם מי מהצדדים ועליו למצוא פתרון אשר יענה לצרכיהם של כל המעורבים וליישב בין האינטרסים המנוגדים של המבוטח וחברת הבטוח.

 הגישור מנקודת מבט של המבוטח:

 המבוטח בין שהוא אדם פרטי, חברה גדולה, או ארגון מבקש לקנות את הכיסוי הביטוחי הרחב והטוב ביותר במחיר הזול ביותר. המבוטח מקוה שבקרות מקרה הביטוח הוא יפוצה על מלוא נזקיו. לא אחת תקותיו אלו של המבוטח מתבדות. אם משום שקבל הצעה לביטוח טובה יותר מגורם נוסף או שבמהלך ניהול מו"מ עם המבטחת על תגמולי הביטוח המגיעים לו נוצרת בליבו התחושה שמנסים "לסדר" אותו ולהפחית בתגמולי הביטוח. (הדבר אמור בנזקי גוף ובנזקי רכוש). בקרות מקרה ביטוח מבקש המבוטח, בדרך כלל, לקבל את הפיצוי המגיע לו על מנת שיוכל לכונן את הנזק ולהמשיך בשיגרת חייו. ניהול סכסוך עם המבטחת והבאתו בפני בורר או שופט דוחה בזמן רב את מועד קבלת תגמולי הביטוח ועלולה לגרום למבוטח נזק רב ולעיתים נזק בלתי הפיך שעלול להביא לקריסתו. 

 לסיכום:

 הכשרת אנשי הביטוח במיומנויות הגישור תתן בידיהם כלי עבודה אשר יעזור להם בהתמודדות עם הקונפליקטים והאינטרסים השונים של המעורבים במעשה הביטוח על כל היבטיו והשלכותיו. מיומנויות הגישור יעזרו להם במציאת פתרון יצירתי ובונה אמון. שפת הגישור תעניק להם אמצעי נוסף להתמודדות היום יומית עם התביעות והקונפליקטים.

 נכתב ע"י עו"ד דפנה שגיב כל הזכויות שמורות

לפרטים נוספים שלח דוא"ל ל- info@amot-gishur.co.il או  צור קשר